Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Budowa przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej”

Termin opracowania
Paździrnik 2020r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa