Project Description

Temat opracowania
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Zakres opracowania
Pełnienie nadzoru przy realizacji kontraktu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji z przepompowniami – Etap II” w ramach Projektu ” Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”

Termin opracowania
Grudzień 2012

Kategoria
Nadzory Inwestorskie