Project Description

Temat opracowania
MPWIK we Włocławku

Zakres opracowania
Wykonaniu opracowania polegającego na doprojektowaniu do istniejących kolektorów, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z docinkami łączącymi do posesji w ul. Grodzkiej na odcinku pomiędzy ul. Malinową i Poziomkową z uwzględnieniem również niepodłączonych dotychczas nieruchomości w ul. Witoszyńskiej

Termin opracowania
Lipiec 2013

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa