Project Description

Temat opracowania
Novatek Green Energy Polska Sp. z o.o.

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji branży sanitarnej – przyłącze gazowe  średniego ciśnienia  dla zadania pn. ,,BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO ŚREDNIEGO CIŚNIENIA  DN90 mm Z ZESPOŁEM REDUKCYJNO – POMIAROWYM Q=250 Nm3/h DO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO POLCALC SP. Z O.O. W MIEJSCOWOŚCI KALISKA ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 232/123 W OBRĘBIE EW. 0017 KALISKA”

 

 

 

Termin opracowania
Maj 2020r

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne