Project Description

Temat opracowania
Novatek Green Energy Polska Sp. z o.o.

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji branży sanitarnej – 13 szt. przyłączy gazowych średniego ciśnienia dla zadania inwestycyjnego pn. ,,BUDOWA PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LUBIEŃ KUJAWSKI, NARTY (GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI) I KALISKA (GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI)”

 

 

 

Termin opracowania
Maj 2020r

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne