Project Description

Temat opracowania
Powiat Sępoleński

Zakres opracowania
Studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr1116C na odcinku Piaseczno – Lutówko od km 5+728 do km 11+328”

Termin opracowania
Luty 2005

Kategoria
Pozyskiwanie środków