Project Description

Temat opracowania
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TEDMARS Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Budowa pawilonu handlowo – usługowego wraz z dojazdem, miejscami postojowymi, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną we Włocławku przy ul. Wiejskiej / Smolnej”

Termin opracowania
Styczeń 2015

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne