Project Description

Temat opracowania
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski

Zakres opracowania
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej”

Termin opracowania
Sierpień 2014

Kategoria
Programy funkcjonalno-użytkowe