Project Description

Temat opracowania
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Zakres opracowania
Opracowanie na terenie działki nr 419/1 oznaczonej na mapie, z obrębu Pionek kompleksowej, wielobranżowej, budowlano-wykonawczej dokumentacji architektoniczno -budowlanej i kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu dla budynku w Pionkach przy ul. 15 Stycznia 1, Opracowanie

Termin opracowania
Grudzień 2012

Kategoria
Kubatury i Inne