Project Description

Temat opracowania
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ZRZESZENI”

Zakres opracowania
Wykonanie uproszczonego projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Łanowej 23 we Włocławku

Termin opracowania
Lipiec 2011

Kategoria
Kubatury i Inne