Project Description

Temat opracowania
Szkoła Podstawowa Osówko, gm. Czernikowo

Zakres opracowania
Drenaż odwadniający

Termin opracowania
Wrzesień 1999

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa