Project Description

Temat opracowania
Szpital Specjalistyczny „Barska” we Włocławku

Zakres opracowania
Wykonanie projektu Przyłącza wodociągowego wraz z siecią p.poż. do budynku Szpital Barska we Włocławku”.

Termin opracowania
Marzec 2009

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa