Project Description

Temat opracowania
Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze

Zakres opracowania
Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zadania polegającego na przebudowie OIOM-u, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Patomorfologii w ramach inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Wydziału Medycznego”

Termin opracowania
Lipiec 2013

Kategoria
Programy Funkcjonalno Użytkowe