Project Description

Temat opracowania
Szpital Wojewódzki we Włocławku

Zakres opracowania
Wykonanie audytu energetycznego dla wszystkich budynków Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku,(14 budynków) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego W skład zadana wchodzi również wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji na podstawie opracowanego audytu, oraz wyliczenia efektów zmniejszenia substancji zanieczyszczających na podstawie wykonanego audytu i wyliczonych wskaźników emisji.

Termin opracowania
Październik 2008

Kategoria
Oszczędność energii/Audyty