Project Description

Temat opracowania
T4B Sp. z o.o. Warszawa

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  pn.,Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS.

Termin opracowania

Maj 2018

Kategoria

Kubatury i inne