Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy w Bądkowie

Zakres opracowania
Opracowanie odrębnych wniosków o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych, konkurs w ramach ZPORR na rok 2005 działanie 3.1. na zadania: 1. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Słupy Małe, cz. Bądkówka, cz. Bądkowa i cz. Słupy Duże. 2. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Słupy Duże, cz. Kujawki, cz. Bądkówka

Termin opracowania
Grudzień 2005

Kategoria
Pozyskiwanie środków