Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy Czernikowo

Zakres opracowania
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę auli z sala sportowo – rekreacyjna przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie.

Termin opracowania
Listopad 2010

Kategoria
Kubatury i Inne