Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy Ostaszewo woj. pomorskie

Zakres opracowania
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej

Termin opracowania
Sierpień 2003

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa