Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy Sośno

Zakres opracowania
Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Budowa drogi gminnej Rogalin – Dębowiec”

Termin opracowania
Grudzień 2005

Kategoria
Pozyskiwanie środków