Project Description

Temat opracowania
Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8

Zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji kanalizacji Sanitarnej na terenie gminy Wielgie ~4 km

Termin opracowania
Grudzień 2006

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa