Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta Lipna Plac Dekerta 8 Rejon ul. Ogrodowej

Zakres opracowania
– Sieć wodociągowa 2354m, – Sieć kan. sanitarnej – 5927m, – Sieć kan. deszcz. 561m

Termin opracowania
Grudzień 2000

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa