Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta Włocławek

Zakres opracowania
„Przebudowa budynku dla potrzeb Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowej przy ul. Żabiej 12A we Włocławku” – dokumentacja projektowa

Termin opracowania
Wrzesień 2011

Kategoria
Kubatury i Inne