Project Description

Temat opracowania
Urząd Miasta Włocławek

Zakres opracowania
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na: 1. Kolektor deszczowy D-4C odprowadzający wody deszczowe z terenu Hali Mistrzów do kolektora D-4 – komora D-30 przy ul. Leśnej 2. Kolektor deszczowy – odcinek łączący istniejący kolektor fi 500 przy ul. Chopina z projektowanym kolektorem D-4B – komora D-40

Termin opracowania
Sierpień 2004

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa