Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim

Zakres opracowania
Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Aleksandrowie Kujawskim

Termin opracowania
Czerwiec 2003

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa