Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zbiornik retencyjny na wodę czystą wraz z zestawem pompowym i węzłem wodociągowym”

Termin opracowania
Grudzień 2010

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa