Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Brześciu Kujawskim

Termin opracowania
Marzec 2008

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa