Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Nadzór nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski – Etap IV” Zgodnie z umową z dnia 14.04.2011 Rok 2011- 94 szt.

Termin opracowania
Wrzesień 2012

Kategoria
Nadzory Inwestorskie