Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Nadzór nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski – Etap IV”

Termin opracowania
Lipiec 2012

Kategoria
Nadzory Inwestorskie