Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Realizacja umowy o Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu”

Termin opracowania
Październik 2011

Kategoria
Nadzory Inwestorskie