Project Description

Temat opracowania
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Zakres opracowania
Pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad realizacja robót ” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeziu”

Termin opracowania
Październik 2011

Kategoria
Nadzory Inwestorskie