Project Description

Temat opracowania
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza- Świecie

Zakres opracowania
Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego

Termin opracowania
Październik 2009

Kategoria
Programy Funkcjonalno Użytkowe