Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz y uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadań polegających na Wymianie, modernizacji, budowie lub przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku

Termin opracowania
Wrzesień 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa