Project Description

Temat opracowania
MX2 Agnieszka Markowska Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej i elenktycznej dla zadania pn. ,, Zakład produkcji materiałów budowlanych „KLEiB” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną: drogami, miejscami parkingowymi, zielenią, ogrodzeniem, elementami małej architektury”

Termin opracowania
Grudzień 2016

Kategoria

Kubatury i inne