Project Description

Temat opracowania
MBZ Andler, Tomczak Sp. j. Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej sieci wodociągowej dla zadania pn. ,,Budowa ulicy Leśnej od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską w Ciechanowie”

Termin opracowania
Grudzień 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa