Project Description

Temat opracowania
MBZ Andler, Tomczak Sp. j. Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzysząca”

Termin opracowania
Grudzień 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa