Project Description

Temat opracowania
Biuro Projektowania i Architektury WAW Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Rozbudowa istniejącego budynku Szpitala w Nidzicy wraz z infrastrukturą techniczną”

Termin opracowania
Styczeń 2017

Kategoria

Kubatury i inne