Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie raportów monitorowania osiągnięć Efektów ekologicznych w zakresie emisji gazów cieplarnianych dla budynków ZSE, ZSCH, IILO, MBP, MZD

Termin opracowania

Kwiecień 2017

Kategoria

Kubatury i inne