Project Description

Temat opracowania
RPC Superfos Poland Sp. z o.o. Lubień Kujawski

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno – biurowego RPC Superfos”

Termin opracowania
Listopad 2017

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne