Project Description

Temat opracowania

Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej”

Termin opracowania

Styczeń 2020

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa