Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

//Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku2018-12-06T16:27:05+00:00

Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

Zakres opracowania

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach projektu inwestycyjnego pn. ,,Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”

Termin opracowania
Październik 2017

Kategoria

Kubatury i inne