Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

//Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku2018-12-06T16:27:05+00:00

Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

Zakres opracowania

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin w zakresie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączam”,  ,,Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin w zakresie przepompowni wody sieciowej wraz z infrastrukturą towarzysząca”

Termin opracowania
Marzec 2017

Kategoria

Kubatury i inne