Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie raportu monitorowania osiągnięć Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych dla budynków ZSE, ZSCH, II LO MPB, MZD

Termin opracowania
Kwiecień 2016

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne