Project Description

Temat opracowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadań polegających na Modernizacji, przebudowie lub budowie 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa

Termin opracowania
Listopad 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa