Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Kowal

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego w Mieście Kowal

Termin opracowania
Grudzień 2016

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa