Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. ,,Przebudowa pomieszczeń kuchni, stołówki oraz szatni w szkole Podstawowej nr 14 wraz z wyposażeniem w urządzenia i meble”

Termin opracowania
Grudzień 2015

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne