Project Description

Temat opracowania
Proszkownia Mleka Piotrków Kujawski

Zakres opracowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ,,Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim”

Termin opracowania
Maj 2015

Kategoria

Nadzory inwestorskie