Project Description

Temat opracowania
SatFilm Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Łódź

Zakres opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa przyłącza teletransmisji kablowej SatFilm do nowobudowanego budynku przy ul. Celulozowej 27

Termin opracowania
Maj 2015

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne