Project Description

Temat opracowania
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8

Zakres opracowania
Wykonanie studium wykonalności projektu dla inwestycji objętej pozwolenia na budowę AB. 7351-3-71/04

Termin opracowania
Maj 2005

Kategoria
Pozyskiwanie środków