Project Description

Temat opracowania
Zarząd Gminy Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2

Zakres opracowania
Wykonanie projektu budowlanego. – Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: – Parchanie, Modliborzyce, Brudnia i sieci przesyłowej Parchanie – Dąbrowa Biskupia , a także uzupełnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybysław, Pieranie, Wola Stanomińska

Termin opracowania
Sierpień 2002

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa