Informujemy. iż działając jako główny projektant w ramach realizowanych umów z Miejskim Przedsiębiorstwem  Energetyki Cieplnej we Włocławku uzyskaliśmy zaświadczenie Prezydenta Miasta Włocławek oraz Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonnia robót budowlanych dla zadań:

  • „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej wschód mieszkaniowy  i wschód przemysłowy na terenie miasta Włocławek”,
  • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”.

Zakres projektu obejmował:

„Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej wschód mieszkaniowy  i wschód przemysłowy na terenie miasta Włocławek”,

  • Łączna długość sieci i przyłączy (2xDn), które będą podlegać przebudowie – 10,18 km
  • Suma zamówionej mocy cieplnej – 18,79 MW

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”.

  • Łączna długość sieci i przyłączy (2xDn), które będą podlegać przebudowie – 4,98 km
  • Suma zamówionej mocy cieplnej – 5,37 MW

Prace budowlane dla zadania pn.” Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” właśnie się rozpoczęły.